dimecres, 23 de setembre del 2009

VEURE PER CREURE


1r Cas bis Fonda Ayats

Avui per tots és patent l'enderroc de la Fonda Ayats i adjacents (que és tal i com l'anomena l'Ajuntament). El que ja no és tant visible és que eren uns edificis singulars i que no amenaçaven de ruina! Si això és així, que ho demostri l'Ajuntament amb els informes tècnics (que no tenen és clar).

Recordem una exposició de fotografies realitzada no fa massa temps a l'interior de la Fonda Ayats, presisament a les golfes de la mateixa, i que va ser guanyadora d'un premi per part d'aquest Ajuntament.

Recordem també que els "adjacents" eren ni més ni menys que el CASAL REPUBLICÀ, on es reunien els avantpassats d'ERC del poble. Ni la seva pròpia història han valorat, què podem esperar d'un partit així? Res.

Diuen que els edificis perdien metres per darrera, és cert, però no és menys cert que només calia fer un estudi de la façana per obligar a reconstruir-la igual quan l'edifici s'aixequès de nou. La part del darrera no tenia cap valor arquitectònic i és la que perdia metres.

Aquí us deixem l'enllaç de la notícia de l'Ajuntament on diu que fa una setmana que estan realitzant l'enderroc de la Fonda Ayats, això va aparèixer el 8 de setembre de 2009. Cliqueu aquí per llegir la notícia:

S'inicia l'enderroc de la Fonda Ayats

A continuació us deixem l'enllaç i la noticia apareguda al diari L'Actualitat del Baix Monseny el dia 16 de setembre de 2009:

L'Ajuntament d'Arbúcies assumeix el cost d'una part de l'enderroc de la Fonda Ayats

L'Ajuntament d'Arbúcies assumirà una part dels costos de l'operació d'enderroc de la Fonda Ayats corresponents a la cessió gratuïta que li va fer la propietat per a a l'eixamplament del carrer Castell i la plaça. L'acord forma part del conveni signat entre els propietaris i el Consistori que també contempla la cessió d'ús dels terrenys al municipi mentre no s'hi desenvolupi cap actuació urbanística. El 14 de juliol, l'Ajuntament va aprovar per mitjà de Decret d'Alcaldia el projecte d'enderroc, valorat en 122.428,46 euros, redactar pel Consistori. L'objectiu, segons Zamorano, va ser millorar la coordinació dels treballs i poder fer com més aviat l'eixamplament del carrer ja que es tracta d'una obra d'interès general a l'entrada del municipi. L'acord contemplava que el Consistori assumia el cost de l'enderroc corresponent als terrenys que ja li havien estat cedits i per tant eren de la seva propietat. Aquest treballs els executen els propietaris per un valor 40.000 euros dels quals un 30 per cent serà assumit per l'Ajuntament. "Vàrem fer un acord amb la propietat amb l'objectiu d'accelerar l'obra", ha assenyalat l'alcalde, que remarca que no tenia sentit enderrocar sols la part cedida al municipi si els propietaris no ho volien fer amb la resta. En aquest cas, a més, s'hauria hagut d'entrar en un procés de declaració de ruïna complex. Per contra, i malgrat no és un moment que puguin desenvolupar res, els propietaris han acceptat tirar endavant els treballs. L'enderroc de la Fonda Ayats, que es va iniciar la setmana passada, anirà acompanyat també de l'enderroc de l'edifici que havia acollit el Casal Republicà. Un fet que ha provocat "autocrítica" per part del cap del grup de l'Entesa, pere Garriga. Segons Garriga, "calia tirar uns edificis que amenaçaven ruïna, es guanyarà espai, però sap greu que ningú, inclòs nosaltres, hagi pensat en el valor patrimonial del Casal Republicà". Per al cap de l'Entesa, "hauríem d'haver pensat en salvar la façana ja quan es va redactar el POUM". Sobre això, l'alcalde destaca que "el conjunt de l'edifici ha de recular quatre metres" respecte als edificis del costat. Per això, explica Zamorano, "el Casal té un valor històric, especialment per a nosaltres, però no era viable des del planejament urbanístic". L'enderroc d'aquesta illa entre el carrer Camprodon i el carrer Castell permetrà eixamplar el tram del carrer Castell que va de la placeta de Can Reus fins a Germana Assumpta. Segons el Consistori, el POUM ja preveia una afectació d'aquests edificis a més del conseqüent eixamplament del carrer Castell.
La setmana passada es va iniciar el buidatge interior dels edificis i dimarts va començar la demolició de les teulades. Per aquest motiu, es va procedir a tallar el trànsit al carrer Castell a l'alçada del Bar la Cova.

I ara bé la part més bona, s'aprova definitivament el projecte d'enderroc i es publica quan tot està a terra, aquí teniu l'enllaç per no fer el bloc tant farragós de llegir:

BOP de Girona núm. 181 - 21 de setembre de 2009

Extracte: "...Vist que no s’han formulat al·legacions, durant el període d’exposició pública, obert a partir de la publicació d’edicte en el BOP núm. 143 de 28/07/2009.En compliment del que disposa l'article 12 del DECRET 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme
HE RESOLT Aprovar definitivament el PROJECTE ENDERROC D’UN CONJUNT D’EDIFICIS ENTREMITGERES SITUATS AL C/ CAMPRODON, del núm.76 al 82, redactat i formulat per l’arquitecte tècnic Àlex Coll i Casellas, amb un pressupost d’execució per a contracte de 122.428,46 € (IVAinclòs).El que es fa públic per al general coneixement i als efectes que corresponguin. Arbúcies, 3 de setembre de 2009 Roger Zamorano i Rodrigo Alcalde..."

Després d'aquesta il·legalitat manifesta, cap grup polític va presentar alegacions, el bloc de CUPA només parla de la independència, una alternativa molt lloable, però pels habitants d'Arbúcies no creieu que s'haurien de preocupar d'altres coses també? Està molt bé anar a Arenys de Munt, a nosaltres ens hagués agradat, però primer, si us plau, passegin pel poble i denunciin el que veuen.A sobre el senyor Alcalde treu unes declaracions al diari manifestant que els propietaris pagaran una part, i això on és reflectit? Com ho han realitzat per fer-ho legal? Ens ho poden explicar? Perquè nosaltres per voltes i voltes que li donem no en trobem la fòrmula. Terrenys cedits i per tant de propietat? Algú enten aquesta frase?


2n Cas Pla de Barris

A continuació us deixem un enllaç i la informació de la pàgina web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques on hem trobat una informació sorprenent:

Web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Convocatòria 2009

Arbúcies. Centre Antic

SITUACIÓ

  • Forta dependència econòmica del clúster del metall.

  • Voreres i pavimentació deficients.

  • Presència important d’immigrants, estructura de sexes masculinitzada.

  • Poques zones verdes.

  • Nivell de formació baix.

ACTUACIONS

  • Rehabilitació de l’edifici de Can Delfí (complex d’equipaments lligats al coneixement, la innovació, i promoció econòmica i turística de la vila).

  • Rehabilitació de les naus Ayats com a centre de les arts escèniques i culturals.

  • Recuperació de l’eix fluvial d’Arbúcies.

Pressupost: 5.000.000 euros

Subvenció: 3.750.000 euros

Població municipi: 6.526 habitants

Població barri: 5.311 habitants (81%)

No hi figura el carrer Camprodon!!!!! Esperem que els veïns i l'Associació se n'hagin adonat així com també aquests grups polítics de l'oposició que tenim i que són tant actius. Els senyors Zamorano i Ronda han mentit als veïns i al poble?

Pel que vulgui divertir-se una estoneta li deixem l'enllaç al pressupost de l'any 2009, no us ho perdeu, aquest any no tindrà dèficit Arbúcies tindrà superàvit! Aquí el teniu:

Pressupost Ajuntament d'Arbúcies per l'any 2009 (una mica tard)

Acabarem com hem començat: VEURE PER CREURE!


 
Creative Commons License
Aquesta obra de la Plataforma per la reforma c. Camprodon d'Arbúcies està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons